Login fejlede

Brugernavn eller adgangskode var ikke gyldig. Prøv venligst igen.

×

×

Autel har den frigivet en ny version af deres software til Autel testeren TS508 – version 6.36 hedder den.

Hvis løse Autel tpms ventiler bliver programmeret med denne version (6.36 software) kan det forkorte
batterierne i selve ventilernes levetid væsentligt.

DERFOR bedes I opdatere jeres Autel tester TS508 ud fra nedenstående link:

Når I har opdateret jeres Autel tester TS 508 ud fra ovenstående link kan I efterfølgende godt i fremtidenopdatere testeren som I sædvanligvis gør.

Vedhæftede finder I en guide til installationen via ovenstående link.

Hvis I har spørgsmål til selve installationsprocessen så er vi klar til at hjælpe på 70 20 10 55

 

 

 

TPMS

Spørgsmål: Hvad betyder TPMS?

Svar: T(yre) P(ressure) M(onitoring) S(ystems) eller på dansk dæktryksovervågningssystem.

Spørgsmål: Hvem har brug for TPMS?

Iflg. EU-lov (ECE -R 64) skal alle biler og campingvogne, der er typegodkendt efter 1. november 2012 være udstyret med TPMS. Efter 1. november 2014 gælder det alle nyregistrerede biler og campingvogne.

Spørgsmål: Hvad er TPMS?

TPMS er et system, der er bygget ind i bilen, til at overvåge trykket i dækkene. Der skelnes mellem direkte og indirekte systemer. Hvis der sker et tryktab i et eller flere af dækkene vil føreren blive alarmeret via en alarm i et display.

Spørgsmål: Hvorfor bruge TPMS?

Der er tre hovedårsager til at bruge TPMS:

- Øger sikkerheden
- Reducerer brændstofforbruget som følge af et mere korrekt dæktryk
- Forlænger dækkets holdbarhed (mange dæk slides unødigt hurtigt pga forkert dæktryk)

Selv mindre ændringer i lufttrykket bliver registreret.

Spørgsmål: Hvordan virker direkte TPMS?

En sensor måler lufttrykket i dækket, samt luftens temperatur. Denne information sendes til en styreenhed i køretøjet. Afhængig af systemtype kan man enten konstant aflæse det, se det ved at trykke på en knap og/eller få en alarm ved for lavt tryk. Det direkte system kan registrere både pludselige og 'sivende' ændringer i trykket.

 

Spørgsmål: Hvordan virker indirekte TPMS?

Indirekte systemer beregner trykket ud fra hjulets omdrejningshastighed via ABS sensorer eller andre sensorer. Der måles på to fysiske kriterier: rulleomkreds og lydfrekvens. Her sammenlignes med køretøjets øvrige hjul.

Spørgsmål: Hvad er fordele og ulemper ved disse systemer?

Det direkte system er meget præcist i sine data. Der kan desuden afsløre tryktab ved et holdende køretøj eller ved reservehjulet for den sags skyld. Ulempen er det ekstra arbejde til indstillinger, når man skifter dæk fx mellem sommer- og vinterdæk eller får nye dæk. Sensorer skal være installeret i alle hjul, der bruges til bilen.


Det indirekte system er ikke så præcist som det direkte, da det ikke direkte kan måle temperatur og lufttryk. Målinger kan også kun foretages, når køretøjet bevæger sig. Omvendt er det betydeligt nemmere, når der skal skiftes hjul, da der ikke er behov for dæktrykssensorer. På længere sigt kan dette system dog også føre til unøjagtigheder, da det kun måler ændringer i forhold til den aktuelle værdi (som ikke behøver at være det samme som den foreskrevne). 

Spørgsmål: Hvad med vedligeholdelse og service?

TPMS får betydning for både bilejeren og forhandleren/værkstedet. Det betyder at ejeren ikke selv længere kan skifte hjul. Dette gælder særligt ved det direkte system. Ved punktering eller defekte sensorer kræver det værkstedsindblanding. Værksteder får behov for investering i efteruddannelse af personale og indkøb af det rette udstyr til at kunne håndtere disse systemer.

Ved hvert dækskifte anbefales en udskiftning af ventilens dele, såsom ventilindsats, ventilhætte, møtrik, skive og pakning. For disse vedligehold findes specielle service-kit, som indeholder de relevante reservedele.

Spørgsmål: Hvad er forskellen på originale og universelle sensorer?

Originale sensorer er på forhånd programmeret til et eller flere specfikke køretøjer og kan uden videre monteres i hjulet. Universelle sensorer skal derimod programmeres ved hjælp af et programmeringsværktøj. Nogle systemer (fx CUB) kræver fysisk kontakt mellem sensor og programmeringsværktøjet, og disse skal programmeres til den aktuelle bil FØR de monteres i hjulet. Andre (Alcar/Ateq) kan kodes med trådløs overførsel, hvorfor det er valgfrit om man programmerer sensorer før eller efter monteringen. Det er vores erfaring, at nogle sensorer dog kræver ret præcis afstand til apparatet for at det virker, så det vil i alle tilfælde være mest fornuftigt at programmere sensoren før monteringen i hjulet. Fordelen ved den trådløse programmering er, at sensoren kan kodes efterfølgende fx mens den sidder på bilen.

Spørgsmål: Kan jeg genbruge de dæktrykssensorer (TPMS), som sidder i de fælge, som fulgte med bilen?

Svar: Ja, man kan godt genbruge de originale dæktrykssensorer, som fulgte med de originale fælge til bilen. Sørg for at overflytningen af sensoren foretages af en kvalificeret person, og husk at få alle dele med over (der er en hel del smådele). 

Spørgsmål: Hvad sker der, hvis man ikke installerer dæktrykssensor og bilen er beregnet til det?

Svar: Det afhænger af den enkelte bilmodel. For langt de fleste biler vil det 'blot' betyde, at en advarselslampe for fejl i dæktrykssensoren vil lyse i instrumentbrættet (og vil vedblive med at lyse indtil 'fejlen' er rettet). Se instruktionsbogen for nærmere oplysninger. Bemærk, at loven naturligvis skal følges.

Spørgsmål: Kan man køre med run-on-flat dæk uden dæktrykssensor?

Svar: Vi anbefaler på det kraftigste, at man ikke kører med run-on-flat dæk uden at have monteret dæktrykssensor. Årsagen er simpel: Det er meget vanskeligt (selv for erfarne bilister) at opdage når et run-on-flat dæk mister lufttryk og man risikerer at fortsætte kørslen (med dårligere køreegenskaber) og dermed beskadige dæk og evt. fælg.

Spørgsmål: Hvilke lovgivningsmæssige krav er der til TPMS?

Som udgangspunkt iflg EU-lovgivningen skal TPMS installeres af bilfabrikkerne. Der foreskrives IKKE hvilket system, der skal anvendes. Både direkte og indirekte systemer er tilladte, så længe de overholder ECE -R 64. ECE -R 64 specificerer kun funktionaliteten. En defekt TPMS er bilejerens ansvar og skal øjeblikkeligt repareres.

Spørgsmål: Hvilke ændringer kommer der i arbejdsforløbet med dækservice/dækskifte (ved direkte TPMS)?

TPMS warning light

1. Check advarselslampen på køretøjets display. Lyser lampen er en diagnose nødvendig.

2. Kontrol af ventil. Fornyelse af sliddele på ventilen: ventilindsats, møtrik, pakning og hætte.

2. Test vha. diagnose-/programmeringsværktøj at batteriet er tilstrækkelig opladet og for eventuelle andre defekter. Evt. udskiftning af batteri og ødelagte dele. Den forventede levetid på batteriet vurderes op til ca. 24 måneder. Færdselsloven betinger, at defekter udbedres omgående.

3. Dokumentation for det udførte arbejde. Dokumentér indgangstilstanden og udgangstilstanden på sensorerne. Det sikrer en god position i forbindelse med ansvar og garanti, og er tilmed en god kontrolprocedure for at sikre at arbejdet er udført korrekt.

Spørgsmål: Hvordan genkender køretøjet (de nye) sensorer?

En sensor er udstyret med en ID. Modtageenheden i køretøjet har brug for at lære denne ID (og for nogle bilmodeller også dens placering). Der findes tre forskellige måder, hvorpå det kan ske. Den konkrete metode afhænger af køretøjet. BIlmærkeopremsningen er indikativ og ikke udtømmende.

 

1. Re-learn. En ca. 10 minutters køretur i moderat tempo og sensoren registreres automatisk og advarselslampen slukker automatisk. Benyttes af bl.a. Hyundai, Kia, Mazda, Ford, VW, Opel og Mercedes.
2. Manual learning. Instruktionsbogen anviser den foruddefinerede metode. Benyttes af fx Audi, Mercedes, BMW og Porsche.
3. OBDII. (On Board Diagnostic 2). Læring via diagnose-/programmeringsværktøjer. Benyttes af bl.a. Citroen, Peugeot, Renualt, Toyota, Nissan, Opel, Fiat og Lancia.
Reference: ODB-II og ODB-II på Wikipedia

Hjælp til dit TPMS produkt

SÅDAN OPDATERES AUTEL TS 508

 1. Installer MAXI PC SUITE på din computer.
 2. Tænd for din AUTEL TS 508. Vælg MY DEVICE. Vælg UPDATE og slut den derefter til din computer med det medfølgende USB kabel.
 3. Åben programmet MAXI PC SUITE på din computer.
 4. Skærmen på AUTEL TS 508 vil skifte til blå, og der står UPDATE MODE.
 5. På computeren vil der komme de tilgængelige opdateringer. Marker dem du vil opdatere og klik på UPDATE SELECTED i nederste højre hjørne.
 6. Vent indtil opdateringen er færdig og der står PROGRAM UPDATE END på TS 508 maskinen.
 7. Tag USB stikket ud.
 8. Din TPMS maskine er nu klar til brug.

 

SÅDAN INSTALLERES MAXI PC SUITE

 1. Open din internetbrowser og gå til WWW.AUTELTECH.COM
 2. Klik på "SUPPORT & UPDATES" i den røde hovedmenu.
 3. På den nye side der åbner klikker du på "FIRMWARE & DOWNLOADS"
 4. Klik på "UPDATE CLIENT" på den side der kommer frem under FIRMWARE & DOWNLOADS
 5. Find programmet "MAXI PC SUITE" og klik på "DOWNLOAD HERE"
 6. Når du har downloaded programmet åbner du den downloadede ZIP-fil og installere programmet.

 

KLIK HER FOR AT SE HVORDAN DU ÆNDRER SPROGET PÅ DIN AUTEL TS508

 

 

Hjælp til Autel TPMS sensorer

Gængse spørgsmål til Autel MX sensorer og genlæring af samme:

https://www.auteltech.com/faqs

 

 

Hvad kan din Autel TS508?

Se en kort præsentationsvideo af din Autel TS508 herunder:

×

Browser Oplysninger

Browser Capabilities
Type = Unknown
Name = Unknown
Version = 0.0
Major Version = 0
Minor Version = 0
Platform = Unknown
Is Beta = False
Is Crawler = False
Is AOL = False
Is Win16 = False
Is Win32 = False
Supports Frames = False
Supports Tables = False
Supports Cookies = True
Supports VBScript = False
Supports JavaScript = 0.0
Supports Java Applets = False
Supports ActiveX Controls = False
Supports JavaScript Version =
User Agent: = CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Windows version: -1,00
IE - any: False
IE - old: False

Besked:

×